en_US
en
 
Economy
6812
a,b,c
a,b,c

Ese ekonomike

Tema: Sh.p.k dhe Sh.A  

Ne kete teme do te flasim per shoqerite aksionare dhe sh.p.k ne shqiperi. Kush e sundon tregun shqiptar dhe si operojne ato ne kete treg?


Sh.p.k jane ata shoqeri te cilat themelohen nga nje ose disa persona,te cilet jane pergjegjes ndaj kreditoreve te shoqerise deri ne masen e kontributeve te tyre ne kapitalin themelor. Kjo shoqeri mund te themelohet edhe nga nje person I vetem.  Sh.k.p mbizoterojne ne tregun shqiptare kundrejte shoqerive aksionare te cilat kane nje peshe te vogel ne tregun tone. Adoptimi I ketyre shoqerive ne tregun shqiptar ndodhi shume vone krahasuar me vendet evropiane, kjo erdhi si rezultat ekonomise se centrelizuar per 45 vite radhazi.

Sh.a percaktohet si shoqeri tregtare e cila mund te themelohet nga nje ose disa ortake te cilet mund te jene persona fizik ose persona juridik. Aksioneret jane pergjegjes ndaj te treteve deri ne masen e kontributit te tyre themeltar. Sh.a kane kapital themelor aksionin. Shoqerite aksionare zene nje peshe shume te vogel ne tregun tone,pasi adoptimi I tyre eshte I vonshem. Ne pergjithsi sh.a jane kompanite te cilat kane capital shqiptar por qe kane kaluar ne privatizim dhe shteti ka vetem nje perqindje te vogel te saj. Kjo ka ndodhur si pasoje se ne tregun tone nuk kemi nje burse ne te cilen te operojne keto kompani,dhe nuk mund te tregtojne letrat e tyre per te perfituar likuiditetin e nevojshem.


Tregun shqiptar e sundojne sh.p.k kjo pasi ne vendin tone nuk kane njohuri te plota mbi sh.a si te operojen dhe nuk kemi nje Burse ne te cilen te tregtohen letrat me vlere te sh.a.


Tema: Bursa e Tiranes

Ne kete ese do te flasim per zhvillimin qe mund te sillte bursa eTiranes kompanive. Do flasim per bursen e Tiranes dhe pse deshtoi hapja e saj ?


Bursa  e Tiranes eshte e para burse e cila u krijua ne Shqiperi. Ajo u krijua fillimisht si Departament e Bankes se Shqiperise. Aktiviteti I saj baze ishte tregtimi sekondar I bonove te thesarit. Ajo vuri ne funksion edhe tregun primar te bonove te thesarit deri me 1 gusht te 1998. Me pas kemi nje shkeputje te burses nga B.Q  per te vazhduar veprimtarine e saj si nje treg titujsh. Bursa e Tianes eshte menaxhuar qe ne fillimet e saj nga shteti dhe ende nuk kemi asnje titull te regjistruar per tregtim.

Ne qofte se do te kishim nje Burse ne vendin tone,do te lindin dhe krijimet  e me shume shoqerive aksionare. Me krijimin e shoqerive aksionare do te kishim nje zhvillim te ekonomise. Si mund te ndoh kjo ? krijimi I sh.a do te na sillte nje rritje te punsimit,por edhe nje rritje te blerjeve te aksioneve duke na cuar ne nje investim. Shoqeria do te siguronte me thjeshte dhe me shpejte likuiditet nga tregtimi I aksioneve,dhe do te reduktone dhe nje kosto kohore,pasi dime qe marrja e nje kredie do te na kushtonte kohe.

Bursa e tiranes eshte financuar nga shteti. Deshtimi per hapjen e saj ndodhi si pasoje sepse shteti nuk mund te financonte me,dhe ky instuticion nuk gjeti dot te ardhura per te ushtruar aktivitetin. Tema: Banka  Tregtare

Ne kete teme do te flasim per banken tregtare,produktet te cilat ofron kjo banke dhe a luan rolin e nje ndermjetsuesi financiar ne treg ?Ne nje kendveshtrim ekonomik banka tregtare eshte nje instuticion financiar e cila pranon depozita nga individet,personat fizik dhe personave juridik,dhe qe u jep kredi individeve,personave fizik dhe personave juridik. Bankat tregtare kane si objective maksimizimin e vleres se aksioneve ne treg,zgjerimin e veprimtarive te tyre,rritjen e sherbimeve per klientet,rritjen dhe ndarjen e tregut dhe te jete segment I tregut te hapur.

 Produktet te cilat ofron kjo banke jane: depozitat,kreditet,pagesat si dhe investimi ne letra me vlere. Bankat tregtare grumbullojne fonde te drejtperdrejta nga klienetet te cilat jane depozitat. Keto depozita ata I shnderrojne ne akordime te fondeve monetare (kredi) per individe,persona fizik e persona juridik per realizimin e investimeve,shpezimeve apo per realizimin e konsumit me kusht shlyerjen e shumes se detyrimit brenda nje afati te caktuar dhe pagimit te nje interesi te dhene. Banka kryen sherbimin e sistemit te pagesave duke perfshire teresine e marrdhenjeve qe lindin per shlyerjen e detyrimeve monetare ndermjet njesive ekonomike.  Bankat tregare jane bankat me te vjetra te cilat kane synimin kryesor fitimin.Banka tregtare eshte nje kanalizues fondesh I cili ben shnderrimin e proukteve nga depozita ne kredi per qellim fitimi dhe ofrimin e ketij produkti ne treg duke u bere konkurese ne sektorin bankar.

Bankat tregtare ofrojne produkte ne tregun vendas ku me te rendesishmet jane depozitat dhe kanalizimi I tyre ne kredi,duke u bere nje ndermjetsues financiar ne treg.


Depresioni i Madh

.

Ekonomistët kanë filluar të bëjnë paralelizëm midis ekonomisë së tanishme amerikane dhe periudhiudhës së Krizës së Madhe ekonomike të viteve 1930. Gazetarja për ekonominë dhe historiania e njohur Amity Shlaes paralajmëron në librin e saj të ri The Forgotten Man - Njeriu i Harruar, se do të ishte gabim të përsëriteshin politikat qeveritare të periudhës së Krizës së Madhe. 

Marrëveshja e Re u paraqit nga Presidenti Franklin Roosevelt mes viteve 1933 dhe 1938 për të reformuar sistemin financiar amerikan dhe për të gjallëruar ekonominë gjatë periudhës së Krizës së Madhe. Në librin e saj, Amity Shlaes thotë se kjo politikë asnjëherë nuk pati sukses për të ndihmuar njeriun e harruar në fundin e piramidës ekonomike. Ajo përpiqet në librin e saj të tregojë se aktivizmi i qeverisë federale – duke përdorur shpenzimet qeveritare dhe programet sociale për të rimëkëmbur ekonominë, nuk funksionoi.

"Pamë shumë ligje të mbrapshta që u formuluan në emër të politikave dhe rimëkëmbjes që në fakt ngadalësuan ekonominë. Ngritëm çmimet e fuqisë punëtore në Shtetet e Bashkuara, kur miratuam ligjin e famshëm të punës në vitin 1935. E rritëm këtë çmim në një kohë kur kompanitë nuk mund ta përballonin atë dhe kjo solli probleme duke kontribuar në depresionin e asaj kohe".

Gazetarja dhe ekspertja e Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë beson se asnjë zhvillim i vetëm ekonomik nuk i ka transformuar politikat amerikane më shumë sesa Depresioni i Madh. Që nga kriza e madhe e tregut të aksioneve në vitin 1929 deri në hyrjen e Shteteve të Bashkuara në Luftën e Dytë Botërore, ekonomia e vendit ngeci, me një nivel të papunësisë në gati 20 përqind. Fillimisht nën politikat e presidentit Herbert Hoover dhe më pas nën ato të Franklin Rooseveltit, thotë zonja Shlaes, qeveria federale u bë gjithnjë e më ndërhyrëse duke u bërë më e madhe sesa vetë shtetet.

"Mësimi i parë është se kjo përqasje nuk është aq ndihmëse dhe nuk i ndihmoi Shtetet e Bashkuara në vitet 30. Mësimi i dytë mendoj se është që politikat monetare janë shumë e rëndësishme. Amerika kishte një deflacion të tmerrshëm në atë periudhë dhe Roosevelti u përpoq ta zgjidhte atë duke arritut të bënte diçka". 

Autorja argumenton se gjatë viteve 1930, qeveria federale mendoi se pushteti i saj ishte i nevojshëm për ta nxjerrë vendin nga depresioni, kështu që Roosevelti njoftoi një Marrëveshje të Re për popullin amerikan. Ai shtoi subvencionet për fermerët, ndryshoi sistemin bankar dhe krijoi Administratën për Rimëkëmbjes Kombëtare e cila rregullonte shumë aspekte të biznesit derisa u shpall jokushtetuese në vitin 1935. Me krijimin e sistemit të Sigurimeve Shoqërore dhe programeve që lidhen me të, Amity Shlaes thotë se presidenti Roosevelti zgjeroi ndikimin e qeverisë federale, shtoi personelin e saj dhe krijoi botën politike në të cilën jetojmë tani. Ajo thotë se presidenti i ardhshëm amerikan nuk duhet të rivendosë të njëjtat mundësi ndërhyrjeje si Roosevelti në ekonominë e tanishme të dobësuar.

"Në se Barack Obama ose John McCain do të vinin e të thoshin – na duhet një instrumet me një forcë të paimagjinueshme, siç bëri Roosevelti kur erdhi në postin e tij, kjo do të trembëte tregun dhe ne të gjithë do të paguanim pasojat e saj". 

Në librin e saj The Forgotten Man, gazetarja Shlaes thotë se mendimi i tanishëm është se Marrëveshja e Re ishte modeli më i mirë që kemi për atë çfarë mund të bëjë qeveria për shtresat e ulta të shoqërisë, si në kohë krizash ashtu edhe në kohën e një stabiliteti ekonomik. Por ajo argumenton se si presidenti Hoover edhe Roosevelt mbivlerësuan vlerat e planifikimit, intensifikuan dhe i shtynë të njëjtat probleme që kërkonin ti ndreqnin. Ajo thotë se politikat e Marrëveshjes së Re nuk duhet të modifikohen për tu përshtatur në ekonominë e sotme.

"Duhet të kemi një arsim të lartë më të mirë, kemi nevojë për një sistem të thjeshtë me taksa të uta, duhet ta çojmë sistemin e sigurimeve shëndetësore më shumë drejt sektorit privat. Kontributet tona për çështjet sociale janë më pak sesa në Evropë, dhe ne kemi pasurinë dhe besimin për ti reformuar ato. Pra për të mënjanuar ngecjen ekonomike në Shtetet e Bashkuara duhe të bëjnë të gjitha këto".

Libri The Forgotten Man vë një theks të veçantë në ata që nuk përfituan nga programet e Marrëveshjes së re dhe sesi atyre iu desh të paguanin për shpenzimet e mëdha qeveritare. Amity Shlaes thotë se beson se realiteti më i rëndësishëm për tu mbajtur mend nga brezi ynë është se pa politika të reja qeveritare, fëmijët tanë do të duhet të paguajnë çmimin.

Black Monday

In 1986, the United States economy began shifting from a rapidly growing recovery to a slower growing expansion, which resulted in a "soft landing" as the economy slowed andinflation dropped. The stock market advanced significantly, with the Dow peaking in August 1987 at 2722 points, or 44% over the previous year's closing of 1895 points. Further financial uncertainty may have resulted from the collapse of OPEC in early 1986, which led to crude oil price decreasing by more than a half by mid 1986.[2]

On October 14, the DJIA dropped 95.46 points (3.8%) (a then record) to 2412.70, and fell another 58 points (2.4%) the next day, down over 12% from the August 25 all-time high.

On Thursday, October 15, 1987, Iran hit the American-owned supertanker, the Sungari, with a Silkworm missile off Kuwait's main Mina Al Ahmadi oil port. The next morning, Iran hit another ship, the U.S. flagged MV Sea Isle City, with another Silkworm missile.

On Friday, October 16, when all the markets in London were unexpectedly closed due to the Great Storm of 1987, the DJIA closed down another 108.35 points (4.6%) to close at 2246.74 on record volume. American Treasury Secretary James Baker stated concerns about the falling prices.

The crash began in Far Eastern markets the morning of October 19. Later that morning, two U.S. warships shelled an Iranian oil platform in the Persian Gulf in response to Iran's Silkworm missile attack on the Sea Isle City

I Am King Of The Word!

Kriza Financiare


Shenjat e para të krizës ekonomike u paraqitën në gusht të 2007-ës, por 2008-ta ishte viti i krizës së vërtetë financiare, e cila e futi ekonominë e Shteteve të Bashkuara, Evropës dhe Japonisë në recesion, për herë të parë pas Luftës së Dytë Botërore. 

Viti 2008, pos tjerash, i dha fund Wall Street-it, të atillë siç e njohim, si një nga institucionet më të mëdha financiare, që u gjunjëzua nën barrën e humbjeve të mëdha nga kreditë, gjë që nxiti rënien e çmimit të naftës.

Viti 2008 do të mbahet në mend edhe për masat e papara radikale të autoriteteve, në përpjekje për të zbutur krizën.

Fjalët kolapsi kreditor dhe stimulet fiskale u bënë pjesë e fjalorit të përditshëm.

Në fillim të janarit, autoritetet amerikane e pranuan se ekonomia ka nevojë për shtytje, por fjalët e presidentit George Bush, kur kërkoi stimule financiare, ishin shumë të qeta.

"Ne mund të marrim një injeksion në krah që ekonominë fundamentale ta mbajmë të shëndoshë. Kjo do t’u ndihmojë sektorëve ekonomikë që janë trazuar, si tregu i shtëpive, të mos i prekin pjesët tjera të ekonomisë sonë”,tha Bush.

Por, kriza i kishte rrënjët shumë më të thella. Shumë njerëz kishin marrë hua për shtëpitë e tyre pa mundësi për t’i kthyer.

Kur shumë prej tyre dështuan, huadhënësit filluan të kolapsojnë. Bankat paraqiten humbje të mëdha në sistemin e sigurimeve që ndërlidhet me kreditë e shtëpive.

Kjo bëri që bankat të ngurrojnë t’u japin para bizneseve dhe bankave të tjera. Vështirësitë e krijuara bënë që të ndjehet era e recesionit. Pyetja ishte se sa do të jetë i rëndë dhe sa do të ndjehet larg Shteteve të Bashkuara.

Në mars ranë viktimat e para. Bear Stearns, një nga firmat më të mëdha të Wall Street-it, u ble nga rivali Morgan Chase për një pjesë të vogël të vlerës së saj.

Në korrik ra kompania e madhe kreditore Indymac. Në këtë muaj, nafta arriti 147 $/fuçi, ndërsa një euro vlente 1.60 $.
Dhe erdhi 7 shtatori.

"Fannie Mae dhe Freddie Mac janë aq të gërshetuara në sistemin tonë, saqë dështimi i tyre do të shkaktonte turbullira të mëdha në tregjet financiare”, tha Sekretari i Thesarit, Henry Poalson, duke shpallur planet e Qeverisë për të shpëtuar dy huadhënësit e mëdhenj.

Ngjarjet rrodhën shpejt në ditët dhe javët në vijim. Më 15 shtator kolapsoi Lehman Brothers, një nga bankat më të mëdha investuese në botë, ndërsa Merrill Lynch u mor nga një bankë tjetër.

Të nesërmen, Thesari shpalli një plan emergjent miliarda dollarësh, për të shpëtuar gjigantin e sigurimeve AIG.

Rënia e bankave tjera bëri që në kulmin e krizës të lindë plani 700 miliardë dollarësh i qeverisë, për të blerë borxhet e këqija. Kjo ndodhi sepse kriza shkaktoi reaksione vargore në sistemin financiar, të cilat, sipas financierit të njohur George Soros, e futen sistemin financiar në "arrest kardiak".

Dështimi i Lehman Brothers ua vështirësoi bizneseve madje edhe pagat e punëtorëve.

Howard Davies është drejtor i Shkollës Ekonomike në Londër dhe ish-rregullator financiar në Mbretërinë e Bashkuar.

"Në të kaluarën, doktrina ishte se një bankë komerciale mund të kolapsojë, por tregu mund ta përballonte. Por, në rastin e Lehman Brothers pamë se efektet e ndryshme u krijuan në mbarë globin”, thotë Davies.

Deri në këtë kohë, Evropa e shihte krizën vetëm si punë të Amerikës, por nga fundi i shtatorit kriza e kaloi Atlantikun. Në Britani filloi nacionalizimi i dy huadhënësve, Bradford dhe Bingley, ndërsa në Holandë, Belgjikë dhe Luksemburg i grupit të sigurimeve Fortis.

Gjendja më dramatike ishte në Islandë, ku kolapsoi sistemi bankar dhe shpëtimi u kërkua nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.

Kriza filloi të ndjehet shumë edhe në tregjet e Rusisë. Investitorët filluan të ikin, ndërsa tregjet e bursave në Moskë i zuri paniku dhe disa herë u mbyllën. 

Kryeministri Vladimir Putin i fajësoi Shtetet e Bashkuara, ndërsa presidenti Dmitry Medvedev paralajmëroi një epokë të re.

"Koha e dominimit të një ekonomie dhe një valute ka perënduar njëherë e përgjithmonë”, tha Medvedev.

Pavarësisht nga shkaqet e krizës, ajo e dominoi fushatën presidenciale amerikane. Në dhjetor u konfirmua se ekonomia amerikane tashmë një vit ka qenë në recesion.

Në listën e vendeve që kërkonin ndihma nga FMN-ja, Islandës iu bashkëngjitën Hungaria, Letonia, Ukraina, Bjellorusia dhe Pakistani.

Në Amerikë, Departamenti i Thesarit vazhdoi me një hap të paparë, duke ulur shkallet e interesit praktikisht në zero. Por, kjo deri tash ka dhënë pak efekte.

Ndërkohë, Qeveria amerikane vazhdoi me përpjekjet e saj, të cilat deri në fund të vitit vlerësohet se kapën shumën prej 8.500 miliardë dollarësh.

Shqetësim të madh paraqet mundësia e kolapsit të industrisë së automjeteve, të cilës qeveria i ndau 17.4 miliardë dollarë.

Por, kriza nxori në pah edhe një pyetje fundamentale: A duhet qeveritë të ofrojnë ndihmën e tyre, ndërsa barrën e rëndë të borxhit t’ua lënë gjeneratave të reja?


Derivati Financiar

Derivative, i quajtur edhe derivatet financiare (derivative financiare), derivatet financiare, të njohura si "derivat", është themeli i produkteve financiare dhe një koncept i korrespondon referohet produkteve të ndërtuar në themelet ose variabël bazë, së bashku me çmimin e saj Çmimi Produktet me bazë financiare (ose vlerën) rrjedh ndryshime në produktet financiare. Produkte themelore e përmendur këtu është një koncept relativ, duke përfshirë jo vetëm vendin e produkteve financiare (të tilla si obligacionet, rezervat, certifikatat e depozitave bankare, etj), duke përfshirë derivateve financiare. Si derivateve financiare variablat bazë përfshijnë normat e interesit, kurset e këmbimit, indekset e çmimeve të ndryshme dhe madje edhe të motit (temperatura) indeksi.Derivatet

Derivatet financiare (të sigurisë derivative), i njohur edhe si instrumente derivative financiare ose produkte derivative financiare, buron dhe rrjedh në bazë të monedhave, bono, aksione dhe instrumente të tjera financiare në tradicionale të levave dhe transaksionet e kreditit është e karakterizuar nga instrumentet financiare.

Shfaqja dhe zhvillimi

Derivative në vitet 1970. Që të shfaqjes dhe zhvillimit të shpejtë. Prodhimi dhe zhvillimin e shpejtë të aktiveve financiare derivative kryesisht për arsyet e mëposhtme:

1.70 's inflacioni i lartë dhe përdorim i gjerë i luhatshëm regjimit të kursit të këmbimit, në mënyrë për të shmangur rrezikun e inflacionit, rrezikun e normës së interesit dhe rrezikut të kursit të këmbimit është bërë një kërkesë e rëndësishme për transaksionet financiare. Derivatet mund të transferohen në mënyrë efektive një rrezik urrejnë investitorët janë të gatshëm për të marrë ato.

2 Qeveritë gradualisht liberalizimi financiar dhe teknologjinë e komunikimit, përparime të teknologjisë përpunimin e informacionit dhe kushtet e tjera të favorshme për të nxitur zhvillimin e shpejtë të derivateve. Ardhjen e teknologjisë së përparuar, zbatimin e hedging, arbitrazh kostos dhe strategjitë e tjera të menaxhimit të rrezikut mund të reduktohet në masë të madhe, duke e bërë kështu rritje të madhe në furnizimin e derivateve.

3 intensifikimin e konkurrencës në institucionet financiare të sektorit financiar për të vazhduar për të nxitur risi financiare, futjen e derivateve të reja financiare.

Modeli Çmimi Option derivatet modelet e vlerësimit dhe teknikat për të marrë 4.70 vjet që nga përparim dhe kishte bërë përparim të konsiderueshëm, e cila është e favorshme për investitorët një vlerësim më i saktë i aseteve derivative, menaxhimin e rrezikut, derivatet e në favor të nxjerrjes dhe përdorimit të mjeteve, duke promovimin e zhvillimit normal të aseteve derivative.

Përbashkëta Tools

(1) të ardhmen e kontratave. Një kontratë të ardhmes është përcaktuar nga ana e shkëmbimit të ardhmes për të zhvilluar një të unifikuar, që kërkon një numër të caktuar të dorëzimit dhe cilësinë e mallrave fizike ose kontratave të standardizuara për instrumentet financiare në të ardhmen në një kohë të caktuar dhe vend.

(2) Opsionet kontratat. Kontrata opsion paraqet një kontratë opsion është kontrata blerësi për të paguar një shumë të caktuar parash në dispozicion pas. Nisja tregun e aksioneve e garancive, janë opsionet e thirrjes, e vënë garanci përkasin vë.

(3) Kontrata afatgjate. Kontrata e ardhshme është një kontratë të dyja palët në kontratë në të ardhmen të vlerës rënë dakord nga blerësi tek shitësi për të blerë një numër të caktuar të projektit të subjektit.

(4) kontratë swap. Kontratë swap është një kontratë dy palët shkëmbejnë një seri të flukseve të mjeteve monetare në një periudhë të ardhshme të kontratës. Tema e projektit të kontratës, swap mund të ndahet në këmbime të normës së interesit, këmbime të monedhës, këmbime të mallrave, këmbime të kapitalit. Midis tyre, swap-et e normave të interesit dhe këmbime të monedhës janë më të zakonshme.

Tools Kategoria

Llojet e derivateve financiare mund të ndiqni mjete themelore, rreziku - karakteristikat e kthimit, si dhe metodat e tyre të ndryshme tregtare dhe të ketë klasifikime të ndryshme.

(1) Sipas klasifikimit të formës të produktit, instrumente financiare derivative mund të ndahet në derivateve të veçanta dhe derivativëve të përfshirë.

(2) institucione klasifikohen në përputhje me transaksionin, derivatet financiare mund të ndahet në derivateve të tregtohen në bursa dhe OTC derivateve transaksioneve.

(3) sipas tipit të mjeteve të klasifikimit me bazë, derivatet financiare produkte mund të klasifikohen si derivateve të kapitalit neto, derivateve të monedhës, derivatet e normës së interesit, derivatet e kreditit dhe derivateve të tjera.

(4) në përputhje me metodën e transaksioneve derivativëve financiare dhe karakteristikat e tyre mund të ndahen në kategoritë e kontratave të ardhmes financiare, financiare, mundësitë financiare, këmbime financiare dhe derivateve financiare të strukturuara. [1]

Dy metodat e përdorura shpesh në botën e vërtetë të derivateve të klasifikuar.

(1) sipas llojit të produktit, mund të ndahet në afat-gjatë derivateve financiare, të ardhmes, mundësitë dhe këmbime katër lloje.

(2) në përputhje me natyrën e aktiveve derivative amtare, instrumente financiare derivative mund të ndahet në klasë të aksioneve, normat e klasës, kurset e këmbimit dhe kategorinë e mallrave. [2]

Qasja Rregullator

Qasja Kthehu rregullator përballë realitetit është duke lulëzuar derivatet e biznesit është duke u përballur me sfida serioze, një nga arsyet është zhvillimi i biznesit derivatet financiare në një shkallë alarmante, jo vetëm llojet e transaksioneve të ndryshojnë, procedura është mjaft e komplikuar dhe përfshirëse e vështirë të unifikuar jashtëm i masave ekzistuese rregullative Të gjitha produktet, për të mos përmendur të ngjarë që rrjedhin nga një produkt të ri, Një arsye është se institucionet financiare në kushtet e reja të tregut do të përdorë të Vakumi në sistemin ekzistues rregullator, duke u përpjekur për të shmangur rregullore, me qëllim të ruajtjes ose të rritur pjesën e tregut, e ashtuquajtura "rregullator Arbitrazhit "fenomen. Në këtë situatë, agjencitë financiare ndërkombëtare rregullatore dhe autoritetet financiare kombëtare mbikëqyrëse të vijnë të kuptojnë se mundësojë pjesëmarrësve të tregut për të krijuar një mekanizëm të shëndoshë të brendshëm të kontrollit të rrezikut, rëndësinë e vetë-detyrim. Kohët e fundit, vendet perëndimore në forcimin e mbikëqyrjes financiare, mbikëqyrjen e forcës duke rritur prirjen e pjesëmarrësve të tregut për të monitoruar institucionet financiare. Pjesëmarrësit e tregut, institucionet financiare, sidomos i angazhuar në operacionet e biznesit të transaksioneve derivative, për interesat e tyre, dhe gjithmonë të shqetësuar për operacionet e bankës, ndryshimet në treg dhe të jetë në gjendje për të bërë të shpejtë pozicionet e tregtimit të reflektuar efektiv i tyre se autoritetet rregullative veprim i pavarur menjëherë dhe në mënyrë efektive. Thjesht të krijojë një sistemi shkencor të brendshëm të menaxhimit të rrezikut, është e mundur për të kontrolluar rrezikun në një gamë të përballueshme, ai është i detyruar për të promovuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë e tregjeve financiare ndërkombëtare shkon më shumë.

Sigurisht, për të bërë mekanizmat e menaxhimit të riskut të luajë një rol, ne duhet të zgjidhur problemin e dhënies së informacionit. Që nga transaksionet derivative janë jashtë bilancit të biznesit, pjesëmarrësit e tregut nuk mund të marrë me pasqyrat financiare të dhëna të mjaftueshme për të marrë vendime të sakta për investime ose të analizuar counterparty statusin e kreditit. Për të zgjidhur këtë problem, disa institucione të mëdha kërkimore ndërkombëtare dhe agjencitë financiare rregullatore kreu një eksplorim të dobishme. Qershor 1996 SHBA Bordi i Standardeve të Kontabilitetit Financiar (FASB) lëshoi ​​një draft të ri standardet e kontabilitetit kërkojnë vlerën e drejtë të të gjitha transaksioneve derivative janë njohur në bilanc. Ata besojnë se standardi i ri lejon të shërbimit për të pasqyruar watchmaking pozitën e vërtetë derivativ të kontratës, duke bërë të mundur investitorët për të kuptuar më qartë pozicionet e investimit dhe rrezikut strategji të menaxhimit të firmës ose organizatë. Komisioni Rregullativ i Basel njoftoi në korrik 1999, me titull "kredi trajtimin kontabël dhe zbulimi praktikat më të mira" Dokumenti; komision është duke punuar për të krijuar një grup të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit financiar kërkojnë pjesëmarrësve të tregut për qershor 15, 1999 Mund të filluar viti (duke përdorur vitin kalendarik institucional duke filluar nga 1 janar 2000) zbatimi i standardeve të reja të kontabilitetit. Nëse rregullat e tilla të kontabilitetit të zbatuara, është i detyruar të biznes të ndryshme të kontabilitetit financiar, pozicionin financiar dhe menaxhimi i rrezikut të ketë një ndikim të rëndësishëm, përmes deklaratave dhe tavolina, duke e bërë të rritur transparencën e operacioneve të bankës dhe për të përmirësuar tregun e derivateve financiare efikasitetin dhe për të siguruar funksionimin e qëndrueshëm të sistemit financiar dhe për të parandaluar rrezikun sistemik.

Derivatet financiare zhvillim të paparë të tregjeve ndërkombëtare, transaksione derivative ndërkufitare rritur nga viti në vit, të bërë lidhjet dhe varësitë midis tregjeve financiare kombëtare kanë vazhduar për të forcuar, një shumëllojshmëri të transferimit të rrezikut midis vendeve me uniformë _ dhe duke luajtur një të lirshme mjaft lehtë. Rregullatorët financiare kombëtare për bashkëpunim rregullator në tregjet financiare ndërkombëtare është relativisht i ngadaltë, e cila e bën shfaqjen e tregtimit ndërkufitar të prejardhur vakum financiar rregullator. Times nga fëmijët në mbarë botën apo krizës financiare rajonale, rregullatorët financiare kombëtare e kanë njohur kohët e fundit rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit ndërkombëtar, dhe është duke punuar në mënyrë aktive për forcimin e bashkëpunimit mes vendeve rregullativ, bankat dhe institucionet financiare jobankare në mes.

Grupi i 10 bankat qendrore të trupit Bian Komiteti i Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare publikuar një seri iniciativash të përbashkëta, përveç zhvillimin dhe ndryshimin e standardeve të mjaftueshmërisë së kapitalit, 1994 dhe 1995 me Organizatën Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë të zhvilluar së bashku Derivatet rrezik udhëzimet e menaxhimit dhe rekomandimet për forcimin e fortë derivative zbulimin bankar dhe të letrave me vlerë tregtare informacionit produkt, 1996 dhe 1997 dhe janë publikuar në përmirësimin e iniciativës globale për statistikat derivative të tregut këshillimit financiar dhe derivateve të tregtimit të lidhura klerimit marrëveshje. Këto transaksione derivative financiare mund të jetë një rrezik i kontrollit.

Kriza meksikan financiare në fund të 1994 kriza financiare aziatike dhe në gjysmën e dytë të vitit 1997, ekspozuar bankat në këto vende dhe rajone, joefikasiteti rregullator. Për këtë qëllim, Komiteti i Bazelit i propozuar në këto kohë krize në vendet në zhvillim për të zhvilluar metoda dhe parime efektive të parandalimit të rrezikut, të paraqitur propozime konkrete për të zbatuar me ndihmën e institucioneve financiare ndërkombëtare dhe organizatave të tjera në bazë të metodës, vendet vlerësuan në sektorin bankar botëror .

Përveç Komiteti i Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare, ka pasur një komitete të tilla rajonale financiare rregullatore, si Banka Kombëtare e Qendrore dhe Lindore zyrtarëve evropianë ligjeve të miratuara nga Grupi, Grupi i zyrtarëve rregullatore Arab Bankës Kombëtare. Për më tepër, si tregjet financiare botërore të zhvillimit të sigurt, të qëndrueshëm, agjenci të ndryshme rregullatore ndërkombëtare ruajtur edhe bashkëpunimin dhe shkëmbimet, Komiteti i Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare ka, Sigurim Komisioni Ndërkombëtar i Përbashkët dhe Komiteti Ndërkombëtar i rregullatorëve të letrave me vlerë diskutuar zyrtarisht një seri e tubave rregullon çështjen e grupit financiar ndërkombëtar. Rregullatorët e letrave me vlerë States derivatet e tregut të forcuar edhe bashkëpunimin rregullator. 1995 16 autoritetet rregullatore kombëtare përfaqësues përgjegjës të ardhmes dhe opsionet tregjet e mbledhura në Windsor, Angli, studimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në zbatimin e rregullimit të transaksioneve derivative, dhe lëshuar një deklaratë, duke theksuar bashkëpunimin midis rregullatorëve të tregut, u bëri thirrje organeve të ndryshme rregullatore për të krijuar dypalëshe dhe informacion multilateral ndarjen mekanizëm në mënyrë të rregullt dhe shkëmbimin e informacionit në raste emergjente.